Menu Close
1M3A4755_red_web

Orkar du jobba på din arbetsplats?

Något jag kommer börja blogga mer om framöver är träning och framför allt det som kommer bli min nisch inom träning: Att träna inför ett äventyr. Men det här tyckte jag var jätteintressant och viktig information jag ville dela med mig av angående om du orkar jobba på din arbetsplats:

Genom att mäta syreupptagningsförmågan kan man få en indikation på vilka arbetsplatser en person orkar med. För att kunna utföra ett yrkesarbete under längre tid bör arbetets belastning inte överstiga 50 procent av den maximala syreupptagningsförmågan. Man har föreslagit att belastningen inte bör överstiga 40 procent av maximal kapacitet om personen ska orka utföra arbetet utan direkt ansträngning en hel dag. För att utföra tyngre kroppsarbete bör en person ha god ”grundkondition”, det vill säga relativt god syreupptagningsförmåga.

Anledningen till dessa gränser är att man vill undvika att alltför mycket mjölksyra produceras och ansamlas i vävnaderna. Halterna av mjölksyra ligger på vilonivå (10mg/100 ml) så länge arbetet utförs på en nivå kring 50 procent av den maximala syreupptagningsförmågan, eller lägre. Skulle arbetet vara så ansträngande att det motsvarar 70 procent av personens maximala syreupptagningsförmåga, börjar mjölksyra ansamlas i musklerna. Det upplevs som ansträngande och hindrar att arbetet fortgår längre tidsperioder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy